Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Con đường chuyển từ nhập cư tạm thời sang thường trú tại Canada của sinh viên


Để làm việc tại “xứ sở lá phong” sau khi tốt nghiệp, sinh viên du học Canada phải làm đơn xin giấy phép làm việc (Work Permit) theo Chương trình Làm việc sau tốt nghiệp dành cho sinh viên quốc tế tại Canada (PGWPP). Còn nếu bạn muốn ở lại Canada như một thường trú nhân sau khi hoàn thành chương trình học, có một số chương trình có sẵn tại Canad, mỗi chương trình sẽ đi kèm những yêu cầu riêng.

Xác định tình trạng của bạn có hội đủ các điều kiện
Nếu bạn là sinh viên nước ngoài vừa tốt nghiệp tại Canada, bạn có thể có những phẩm chất để chuyển đổi thành công từ nhập cư tạm thời sang tình trạng thường trú nhân. Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần bạn đã quen thuộc với xã hội Canada và có thể đóng góp vào nền kinh tế của đất nước này. Cụ thể, bạn cần phải có kiến ​​thức về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và kinh nghiệm làm việc kèm theo trình độ. Như vậy, bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký ở lại Canada vĩnh viễn theo một trong các chương trình nhập cư được quản lý thông qua hệ thống Express Entry.

Làm gì để có được giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp
Chương trình PGWPP cho phép sinh viên tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học của Canada tham gia làm việc để có được trải nghiệm môi trường nghề nghiệp thực tiễn ở chính nước sở tại. Tiếp đến, thông qua chương trình PGWPP, sinh viên sẽ được trang bị thêm về tay nghề và kinh nghiệm nhằm có đủ điều kiện trở thành thường trú nhân tại Canada qua hệ thống định cư Canada Express Entry.
Giấy phép lao động theo PGWPP có thể được cấp với thời hạn tương đương thời gian của chương trình học của sinh viên quốc tế, tối đa là ba năm. Giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp không được có giá trị lâu hơn chương trình học của sinh viên, và chương trình học phải có thời gian tối thiểu là tám tháng. Ví dụ: Nếu bạn tốt nghiệp chương trình học bốn năm, bạn có thể đủ điều kiện để có được giấy phép làm việc 3 năm (nếu các tiêu chí khác được đáp ứng). Nếu bạn tốt nghiệp chương trình chứng chỉ tám tháng, bạn sẽ đủ điều kiện để xin giấy phép lao động có giá trị không quá tám tháng.

Các bước xin giấy phép làm việc:
Bước 1: Đăng ký CIC và tải xuống tất cả các mẫu đơn bạn cần điền
Đọc kỹ hướng dẫn của CIC trước khi bạn hoàn thành mẫu đơn. Lệ phí xử lý mẫu đơn của bạn không được hoàn lại, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp trước khi bạn nộp đơn.
Bước 2: Nộp phí ứng dụng
Khi nộp đơn vào Chương trình Giấy phép Làm việc Sau khi tốt nghiệp, bạn phải trả phí "Open Permit Holder" và lệ phí Giấy phép làm việc tiêu chuẩn. Cả hai khoản phí chỉ được thanh toán bằng tiền Canada. Bạn phải trả lệ phí trực tuyến khi được nhắc trong quá trình đăng ký.. Ngoài ra, bạn cũng có thể đóng trực tiếp bằng tiền mặt.
Bước 3: Nộp đơn của bạn

Bộ ứng dụng của CIC có chứa địa chỉ gửi thư nơi bạn phải gửi đơn đăng ký giấy phép làm việc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét